Yaddas kitabcasi

İl: 2014

Maraqlı tədbir

Yetişməkdə olan gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində sinifdənxaric tədbirlərin əhəmiyyəti danılmazdır. Tarixi günlərin, bayramların, görkəmli şəxsiyyətlərin