Month: Mart 2013

Gənclik gələcəyimizdir

Azərbaycan Respublikası zəngin və qədim tarixi, milli adət-ənənələri ilə müsəlman, türk ölkələri və xalqlarından fərqlənir. Şərqlə qərbin birləşdiyi məkanda yerləşdiyindən...

Sağlam gələcək

Ölkəmizdə idmanın inkişafı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bütün bunlar məktəblərdə də bədən tərbiyəsi və idmanın daha səmərəli, həm də...