Month: Fevral 2012

Bu da belə

Nədənsə, axır zamanlar muğamlar arasında “Zəmin-xara”ya daha çox qulaq asıram. Muğam ensiklopediyasında bu musiqi əsəri haqqında belə qeyd var. Fars...

Şərəfli ömür payı

El-obamıza bağlı vətən övladlarının xalqına xidməti onlara layiqli hörmət qazandırmışdır. Öz xeyirxah işləri, əməlləri ilə seçiulənlər həmişə hörmət sahibi olmuşlar....

Unudulmaz bir məzar

Bir şəhid məzarı önündə durmuşam. Vüqarlı, yenilməz, mayası vətən sevgisi ilə yoğrulmuş, həmişəyaşar, əbədi bir sevgini, bir qəhrəmanlığı xatırladır bizlərə...