Ay: Fevral 2012

Bu da belə

Nədənsə, axır zamanlar muğamlar arasında “Zəmin-xara”ya daha çox qulaq asıram. Muğam ensiklopediyasında bu musiqi əsəri