Yaddas kitabcasi

Ay: Mart 2016

Təşəkkür məktubu

Georgiy Pryaxin Dövlət müşaviri Kamal Abdullayevə təşəkkür məktubu göndərib“Художественнаya литература” nəşriyyatının baş redaktoru, professor Georgiy