Yaddas kitabcasi

qazeti

Səsin sehri

Г‡ox zaman bənzərsiz, məlahətli səsi ətrilə hamını özünə cəlb edən qızılgülə bənzədirlər. Г‡ünki, qızılgül güllərin