Öyrədənlər öyrənirlər

Azərbaycan Respublikasınin Prezidenti cənab İlham Əliyev çıxışlarının birində demişdir: ”Müəllimlər doğrudan da böyük missiyanı yerinə yetirirlər. Gələcək nəslin tərbiyə edilməsi,...