Yaddas kitabcasi

Ay: Mart 2016

Fəsillər

Fəsillər insanın ömrünə bənzər,Yazda qönçələnər, yayda gül açar.Payız xəzanında üşüyən vücud,Qışda buz bağlamış məzardan qaçar.