İmzamız və xarakterimiz

Hərbidə komandirlər öz tabeliyində, böyük şirkət işçi almaqla məqsədəuyğun qərar vermək, pedoqoqlar şagirdlərini yaxşı tanıya bilmək üçün imza və yazıdan xarakteri təhlili etməyə tez-tez müraciət edirlər. Hər kəs hər hansı hadisələri təhlil etməklə istifadə edilə bilər:
-İmza uzun olsa, adam səbirlidir;
-İmza qısadırsa, insan məntiqini yaxşı istifadə edir;
-İmzanı iri xəttlər təşkil edirsə, sahibi iti fikirli, zarafatcıl, iti məntiqli və dilini qılınc kimi istifadə edir və dediklərinə çox çəkəcək bir insandır;
-İmza düzdürsə, insan düz xarakterli, etibarlı, yaxşı əxlaqlı, uyğundur;
-İmzada yumruluq varsa, adamda lider xususiyyətləri var;
-İmzada 3 nöqtə varsa, adam iti nişançı, ovçuluğa uyğun və son söz deməyi sevəndir;
-İmazada geri çevrilmələr varsa, adamın yaddaşı qüvvəlidir;
-İmza bəzəkli xətlər təşkil edirsə gözəl sənətlərə uyğundur;
-İmza başı böyük hərf və gözəgəlimli başlayırsa, sahibi özünə inamlı, baçlanğıcda sahibi özünü yaxşı, xarezmatik tanıdandır;
-İmzanın başı, ortası və sonu böyüksə, müvafiq olaraq o, əvvəldə, ortada və sonunda özünü yaxşı təqdim edən və yaxşı iş tətbiqi olan biridir;
-İmzanın sonu böyük hərflə bitirsə, başladığı işləri yaxşı bitirir deməkdir;
-İmzanın baş hərfindən sonra gələn qisim incə isə, sahibi incə xarakterli və romantik, qalınsa, adam kobuddur və romanrik deyil;
-İmzanın sonunda irəli və ya yuxarı doğrü gedən bir xətt varsa, adam hədəfi böyükdür. Aşağı döğru xətt varsa, adam işinə bağlıdır, pessimistdir;
-İmza sağa əyiləndirsə, sahibi sosial, diplomat; geriyə əyilmişsə, qeyri sosialdır;
-İmza necə gəldi çəkilmişsə, sahibi də eynidir. Demək olar ki, tüfeyli həyat tərzi yaşayanın imzasıdır;
-İmzada 3-4-fərqli xarakter varsa, adam səhnəyə daha yaxın biridir.
Əsgər Manafov,
N.Behdiyev adına İsmayıllı şəhər 6 saylı tam orta məktəbin GÇH fənn müəllimi

Şərh Yaz