Elanlar

TƏBRİK EDİRİK!

İsmayıllı rayonunun hörmətli ziyalılarından biri – qohum-əqrəbasının, dostların fəxri, müəllim yoldaşlarının, dərs dediyi şagirdlərin sevimlisi SOLTANOV VİDADİ ABDULKƏRİM OĞLUnun 70...