Kitab bilik mənbəyidir

Kitab bilik mənbəyidir. Bu kəlam illərdən süzülüb gəlsə də aktuallığını itirmir, əksinə, həyatımızın, təhsilimizin şüarına çevrilir. İnsan oxuduğu kitablarla kamilləşir,...

Heç kim unudulmur

“Vətən yolunda şəhid olanlar ölmürlər, xalqın qəlbində, ürəyində əbədi yaşayırlar. Biz onların qəhrəmanlığı, şəhidliyi ilə fəxr edirik...” Öndər Heydər Əliyevin...