Xəbərlər

Qoşakənddə qəbul

Rayon İcra Hakimiyyəti rəhbərliyinin fəaliyyətində əhalinin bilavasitə yerlərdə qəbulu əsas yer tutur. Hər bir kənddə, yaşayış məntəqəsində ardıcıl olaraq görüş-qəbullar...

Biz davamçılarıq

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra ulu öndərimiz Heydər Əliyev həmişə 1941-1945-ci illərin müharibə veteranlarına böyük diqqət yetirmiş, onların sosial...