Ismayilli

Şərəfli ömür payı

El-obamıza bağlı vətən övladlarının xalqına xidməti onlara layiqli hörmət qazandırmışdır. Öz xeyirxah işləri, əməlləri ilə seçiulənlər həmişə hörmət sahibi olmuşlar....

Unudulmaz bir məzar

Bir şəhid məzarı önündə durmuşam. Vüqarlı, yenilməz, mayası vətən sevgisi ilə yoğrulmuş, həmişəyaşar, əbədi bir sevgini, bir qəhrəmanlığı xatırladır bizlərə...