Ismayilli

Şuşa şəhəri haqqında

“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur”Heydər ƏliyevTarixiŞuşa qalasının salınması 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Qarabağ tarixçilərinin verdikləri məlumata görə, 1750-ci ildəki...

Musa Yaqub-75

Daim bu ruhda qal, şairBəşəriyyətin həmişə yaxşı sözə ehtiyacı olub və poeziya bu məsuliyyətli missiyanı həmişə öz üzərinə götürüb. Poeziya...

Ekoloji bilik yarışı

“Təbiətin ölkəmizə bəxş etdiyi zəngin sərvətlərə xüsusi qayğı ilə yanaşmaq, belə misilsiz xəzinələri bəşəriyyətin gələcəyi naminə qorumaq üzərimizə düşən başlıca...