Basqal sirli aləmdir

Kim bir yol gəlibsə İsmayıllıya,Gərək dostlarını bura yollaya.Dumanda dağları oxşar yallıya,Sən bu səfalara baxdıqca zövq al,Ey ruhu ipəkli, çiçəkli Basqal!Rafiq...