Xəbərlər

Hansını deyim?

Gündəlik həyatımızda həm maraqlı, həm də xoşagəlməz hadisələrlə üzləşirik ki, heç fələk də bundan baş açmır. Onlar barədə qısaca yazmaq...

Öyrədənlər öyrənirlər

Azərbaycan Respublikasınin Prezidenti cənab İlham Əliyev çıxışlarının birində demişdir: ”Müəllimlər doğrudan da böyük missiyanı yerinə yetirirlər. Gələcək nəslin tərbiyə edilməsi,...