AZƏRBAYCAN-ÖZBƏKİSTAN ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ: Sənubər Mehman

 AZƏRBAYCAN-ÖZBƏKİSTAN ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ

Sənubər Mehman

Sənubər Mehman Buxara vilayətinin Candan rayonunun Çarzanə kəndində anadan olub. 2004-cü ildə Özbəkistan Dövlət Dünya Dilləri Universitetinin beynəlxalq jurnalistika fakültəsini bitirib. Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Şeirləri respublika mətbuatında çap olunub. “Yaşıl ibadətlər”, “Xəyyamsayağı şadlıqlar” adlı şeir kitabları çap olunub.

Санобар Меҳмон Бухоро вилояти Жондон туманидаги Чорзона қишлоғида туғилган. 2004 йилда Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университетининг Халқаро журналистика факультетини тамомлаган. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси. Шеърлари республика матбуотида эълон қилинган. “Яшил ибодатлар”, “Хайёммона хўрсиниқлар “шеърий китоблари нашр этилган.

 

Şeirləri Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran: Şahməmməd Dağlaroğlu

 

***

Mən kiməm:

Gülün yarpağına Haqdan düşən xətt,

Torpağa əmanət canam, bədənəm.

Min illik aşiqlər etməmiş diqqət,

Eşq deyə yaranmış ən surli fənnəm.

 

Mən kiməm:

Səmanın yerə əkdiyi,

Əhli-eşqə töhfə, günəşiyəm mən.

Züleyxanın Yusif dərdi çəkdiyi,

Sevgiyə çevrilən göz yaşıyam mən.

 

Mən kiməm:

Mövlanə Ruminin içdə naləsi

Şəmsi Təbrizinin fəryadıyam mən.

Anamın ən sadə, müdrik balası,

Yaradanın gözəl icadıyam mən.

 

Mən kiməm:

Qönçələr eşq deyə, buraxdığı iz,

Allah dediyində sədasıyam mən.

Min illik bir qəlbin önündə aciz,

İşıqlar, həsrətlər ədasıyam mən.

 

Mən kiməm:

Məcnunun göylərdə ahı,

Leylinin alınmaz qisasıyam mən.

Həzrəti Əyyubun ibadət çağı,

Allaha edilən duasıyam mən.

 

O dua üzündən dünyaya gələn –

Dünyanın səmimi duasıyam mən.

Bir anda min dəfə daşıb  tökülən,

Bir könlün ən məsum dəryasıyam mən.

 

Ey fələk, əlindan dad çəkməyim yox,

Hər nə göstərmisən, şeydasıyam mən.

Qismətlə, əzəldən gül ilə bitən –

“Sənubər” adlanan inşasıyam mən.

 

***

Мен кимман;

Гулнинг япроғига Худо битган хат,

Тупроққа ҳавола қилинган танман.

Минг йилки Ошиқлар англолмай диққат-

Ишқ, дея аталган энг сирли фанман.

 

Мен кимман:

Осмоннинг заминга эккан,

Аҳли Ишққа ҳадя, қуёшиман мен.

Зулайҳонинг Юсуф ҳажрида тўккан-

Севгига айланган кўз ёшиман мен.

 

Мен кимман;

Мавлоно Румийнинг ичкин ноласи

Шамс Табризийнинг фарёдиман мен.

Онамнинг энг содда, доно боласи-

Яратганнинг гўзал ижодиман мен…..

 

Мен кимман;

Ғунчалар Ишқ туккан маҳал,

Оллоҳ, -деб оҳ чеккан нидосиман мен.

Минг йилки бир дилнинг қошида маҳтал-

Ёронлар,соғинчнинг адосиман мен…..

 

Мен кимман,

Мажнуннинг самовий оҳи,

Лайлидан олмаган қасосиман мен.

Ҳазрати Айюбнинг ижобат чоғи-

Ижобат этилган дуосиман мен.

 

Шу дуо хайридан дунёга келган-

Дунёнинг самимий дунёсиман мен.

Ҳар лаҳза минг тўлиб,минг бор тўкилган-

Кўнгилнинг бир маъсум дарёсиман мен.

 

Эй фалак дастингдан дод демасман йўқ.

Ҳар неки кўргуздинг шайдосиман мен.

Тақдири азалнинг гул билан битган-

*Санобар*-аталмиш иншосиман мен…….

 

 

***

Baxışlar, pıçıltı – qədim vaxt dindi,

Ey mənim bəlakeş, ağlayan gözüm.

Bizim bu sevdamız mübarək indi,

Aşiqsən –  mübarək, Şəmsi Təbrizim!

 

Dünyanı  alovlar içinə aldıq,

Nə  ağlımız qaldı, nə ani sezim.

Aləmə çarəsiz qovgalar saldıq,

Məşuqsan – mübarək, Şəmsi Təbrizim!

 

Kimlərdən qlımayıb qədim dəlilik,

Bunca güvənirsən göylərə, gözüm.

Mübarək bu halın, adın üstəlik,

Aşıqsən –  mübarək, Şəmsi Təbrizim!

 

Bizdən qalasıdır dünyaya ələm,

Allahım, bizimçün ver ona dözüm.

Diz çök qarşımızda, ey müqəddəs qəm,

Aşiqsən – mübarək, Şəmsi Təbrizim!

 

Qanıma susadı  ah, bu ayrılıq,

Gəlirsən, indi gəl, ey qan əzizim.

O qədər gözəlsən, ey gözəl varlıq,

Məşuqsan – mübarək, Şəmsi Təbrizim!

 

Hal ilə sevdanı bir adlandırdım,

Dəlimdir başıma çıxan o kəsim.

Eşq ilə bəlanı nikahlandırdım,

Aşiqsən –  mübarək, Şəmsi Təbrizim!

 

***

 

Нигоҳлар пичирлар бир қадим зорни,

Эй, менинг балокаш ошуфта кезим.

Бизга бу савдолар муборак энди,

Ошиқлиқ муборак, Шамс Табризим.

 

Дунёни аланга ичига олдик,

На ақл қолдию, на бирор сезим.

Оламга шўришу ғавғолар солдик,

Маъшуқлик муборак, Шамс Табризим.

 

Кимлардан қолмаган бу қадим жунун,

Бунча жовдирайсан кўкларга, кўзим.

Муборак бўлсин бу ҳол отлиқ фунун,

Қўшиқлик муборак, Шамс Табризим.

 

Биздан қолиб кетар дунёга алам,

Художон, бер унга биз учун тўзим.

Тиз чўк пойимизга, эй муқаддас ғам,

Ошиқлик муборак, Шамс Табризим.

 

Қонларимга ташна қилди бу фироқ,

Келар бўлсанг, келгин энди, хунрезим.

Бунчалар гўзалсан, эй, гўзал қийноқ,

Маъшуқлик муборак, Шамс Табризим.

 

Ҳол билан савдони никохлаб қўйдим,

Жунуним бошимга чиққан шу кезим,

Ишқ билан ғавғони никохлаб қўйдим,

Ошиқлик муборак, Шамс Табризим.

 

***

 

Tək sənin dilində adım gözəldir,

Sənin gözlərində gözəldir gözüm.

Gəl, gözəl yaşayıb bərabər görək,

Gözəl yaşamağı, gözəl yalqızım.

 

Gözəllər ha şərab süzsə də, getmə,

Göylərdə məclislər düzsə də, getmə.

Sən məni yandırıb qüssədə, getmə,

Gəl, birgə bir gözəl ömür yaşayaq.

 

Gözəlliklə çəksən mənim adımı,

Qəlbimə fərəhlə şan-şərəf dolar.

Sadə inamlarım, gül duyğularım,

Sənin ürəyində xoşbəxt an olar.

 

Dünyanı eşq ilə zəbt etmək üçün,

Bu qədim səmanı fəth etmək üçün.

O çirkin dünyanı məhv etmək üçün,

Gəl, birgə bir gözəl ömür yaşayaq.

 

Sənin ruhun ilə ruhum gözəldir,

Əzizləyib baxsan,  gösələm özüm.

Gəl, birgə bir gözəl ömür yaşayaq –

Gəl,  mənim ən gözəl, gözəl yalqızım!

 

 

***

Сизнинг тилингизда исмим чиройли

Сизнинг кўзингизда чиройли кўзим.

Келинг бир чиройли яшаб кўрайлик

Менинг энг чиройли ёлғизим.

 

Гўзаллар минг шароб сузсада борманг,

Самоларда базм тузсада борманг,

Мени қўйиб рашку ғуссада борманг-

Келинг, бир чиройли яшаб кўрайлик.

 

Бир гўзал айтасиз менинг исмимни

Юрагим энтикиб шукуҳга тўлар.

Содда ишончларим гўл туйғуларим —

Сизнинг кўнглингиздан гиргиттон бўлар.

 

Дунёни ишқ билан забт этмоқ учун,

Бу қадим осмонни фатҳ этмоқ учун,

Шу хунук ҳижронни маҳв этмоқ учун —

Келинг, бир чиройли яшаб кўрайлик .

 

Сизнинг руҳингиз-ла руҳим чиройли,

Эркалаб боқсангиз гўзалман ўзим.

Келинг бир чиройли яшаб кўрайлик-

Менинг энг чиройли ёлғизим. Келинг……..

 

 

Məktub

 

Dünyanı bir gecə mülkünə gətir,

Mən və sən yaranan bir günə gətir.

Ya mən özüm qalım, ya sən özünü

Mənə sarı çevir, sən mənə gətir.

 

 

Мактуб

 

Дунёни шу битта тунга келтиринг

Мен ва Сиз яралган кунга келтиринг

Ёки ўзим борай ё ўзингизни

Мен сори мен томон Менга еелтиринг

 

Санобар Меҳмон

Şərh Yaz