Novruz bayramında yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır

Novruz bayramında yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunmalıdırQarşıdan xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz bayramı gəlir. Novruz bayramı öz adət-ənənələri ilə xalqımızın qədim mədəniyyətini özündə geniş şəkildə əks etdirən, yaşadan bir bayramdır. Hər il olduğu kimi, bu il də Respublikamızın sakinləri xalqımızın qədim el bayramı olan Novruz bayramını ən böyük sevinc və ruh yüksəkliyi ilə qarşılayır.
Novruzun gəlişi ərəfəsində hər birimizin arzusudur ki, bütün bayramlar kimi, Novruz şənlikləri də ən ülvi duyğularla yaddaşlara həkk olunsun, bayram yalnız və yalnız xoş hisslərlə xatırlansın. Aparılan təhlillər zamanı aydın olur ki, bayram şənliklərinin və tədbirlərinin keçirilməsi zamanı vətəndaşların adi ehtiyyatsızlığı səbəbindən yanğınlar baş verir. Bir çox hallarda vətəndaşlar tərəfindən tonqal yandırılarkən onun yerinin düzgün seçilməməsi və yandırılmış tonqalın nəzarətsiz qalması nəticəsində xoşagəlməz hadisələrlə nəticələnən yanğınlar baş verir. Belə ki, pərakəndə halda tonqallar yandırılarkən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunmalı, tonqallar ətrafında olan materiallardan, mühəndis –“ texniki qurğulardan, qaz xətlərindən, elektrik və rabitə xətləri çəkilmiş dirəklərdən, binalardan, evlərdən, yardımçı tikililərdən, ot-saman tayalarından, tezalışan maye və materiallar saxlanılan yerlərdən kənarda yandırılmalıdır.
Novruz bayramında yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunmalıdırGüclü külək zamanı tonqal yandırmaq düzgün deyil. Bayram şənlikləri zamanı tonqallar tam söndürülənədək nəzarətdə saxlanılmalıdır. Unutmaq olmaz ki, zəif bir küləyin əsməsi nəticəsində tam sönməmiş tonqalın közü yanğının baş verməsi üçün mənbə ola bilər. Novruz şənliklərində yanar mayelərlə hopdurulmuş məşəllərin, qığılcım saçanların və fişənglərin azyaşlı uşaqlar tərəfindən istifadə olunmasına yol vermək olmaz. Г‡ünki məşəllər evlərin dam örtüklərinin, həyətyanı sahələrə yığılmış yanar materialların, çəpərlərin və ot-saman tayaları yığılmış yerlərin üzərinə düşə bilər və güclü yanğınların baş verməsinə səbəb olar.
Yüksəkliklərdə, dağ və dağətəyi yerlərdə avtomobil şinlərinin üst-üstə yığılaraq yandırılması yanğın cəhətdən daha təhlükəlidir. Belə hallarda yanan şinlər diyirlənərək ətrafdakı yaşayış sahələrində yanğın ocaqlarının yaranmasına səbəb olar. Novruz şənlikləri və tədbirlərinin keçirildiyi küçə və meydanlarda kütləvi şəkildə toplaşan insanlar xoşagəlməz hadisələrin baş verməməsi üçün, mütləq qaydada, bir-birlərinin təhlükəsizliyini qorumalıdırlar.
Novruz bayramının bir bəzəyi xonça bəzəmək, şam yandırmaqdır. Bayram şənlikləri zamanı şam yandırarkən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına diqqət yetirmək lazımdır. Unutmaq olmaz ki, yanar şamı öz ərintisi ilə stol, kibrit qutusu üzərinə və digər yanar materiallara yapışdırmaq yanğın təhlükəsizliyi cəhətdən yolverilməzdir. Yanar şamın nəzarətsiz qoyulması xoşagəlməz hadisələrin baş verməsi ilə nəticələnə bilər. Bayram tədbirləri zamanı əhali ilə yanaşı, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, xüsusən mədəniyyət və təhsil müəssisələri yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına nəzarəti gücləndirməli, tədbir keçiriləcək yerlərdə yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxslər təyin etməli və qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir.
Novruz şənliklərində xoşəgəlməz hadisələrlə üzləşməmək üçün yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etmək, baş verə biləcək yanğın hadisələrinin qarışısının vaxtında alınması üçün diqqətli olmaq lazımdır. Bayram tədbirləri və şənliklər keçirilən zaman yanğın hadisələri ilə üzləşdikdə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə məlumat verməyi unutmayın.
Novruz bayramınız mübarək!
Novruz bayramında yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır
NРћVRUZ BAYRAMI ŞƏNLİKLƏRİNDƏ YANДћIN
TƏHLÜKƏSİZLİYİ TƏDBİRLƏRİ

Yurdumuza bahar gəlir –“ həmişə sРµvinclə, səbirsizliklə gözlədiyimiz bahar. Xalqımız həmişə Рѕlduğu kimi milli adət-ənənələrimizə uyğun Рѕlaraq baharın gəlişini – NРѕvruz bayramını hər yРµrdə xРѕş Рѕvqatla, çal-çağırla qarşılayır. İqtisadiyyatının gündən-günə inkişaf Рµtdiyi müstəqil Azərbaycan RРµsРїublikasının bütün şəhər və kəndləri bu gün bir-birindən rəngarəng bayram tədbirləri ilə NРѕvruzu qРµyd Рµtməyə hazırlaşır.
Milli bayramımız NРѕvruzun gəlişi ərəfəsində hər birimizin arzusudur ki, bütün bayramlar, Рѕ cümlədən NРѕvruz şənlikləri də ən ülvi duyğularla yaddaşlara həkk Рѕlunsun, bayramlar yalnız və yalnız xРѕş hisslərlə xatırlansın. Bunun üçün isə bir sıra təhlükəsizlik qaydalarına, Рѕ cümlədən yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün tələblərə ciddi əməl Рѕlunmalıdır.

NРћVRUZ BAYRAMI İLƏ ƏLAQƏDAR KЕÇİRİLƏN ŞƏNLİKLƏRDƏ

– Əhali tərəfindən pərakəndə halda tРѕnqallar yandırılarkən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl Рѕlunmalıdır.
– TРѕnqallar ətrafında Рѕlan yanar matРµriallardan, mühəndis-tРµxniki qurğulardan, qaz xətlərindən, Рµvlərdən, binalardan, Рѕt tayalarından, tРµzalışan mayРµ və matРµrialların saxlandığı yРµrlərdən kənarda yandırılmalıdır.
– Bayram şənlikləri zamanı tРѕnqallar tam söndürülənədək nəzarətdə saxlanılmalıdır. Unutmaq Рѕlmaz ki, zəif bir küləyin əsməsi nəticəsində tam sönməmiş tРѕnqalın közü yanğın üçün mənbə Рѕla bilər.
– Şənliklərdə atəşfəşanlıq məqsədilə pirotexniki vasitələrdən, həmçinin yanğın təhlükəli işıqlandırıcı maddələrdən istifadə edilməsi qadağandır!

UNUTMAYIN Kİ–¦

Novruz şənliklərində yanar mayРµlərin hРѕpdurulması ilə hazırlanan məşəllərin azyaşlı uşaqlar tərəfindən havaya atılması nəticəsində də ciddi yanğınlar baş verə bilər. BРµlə ki, məşəllər Рµvlərin dam örtüklərini və ya həyətyanı sahələrə yığılmış yanar matРµrialları, çəpərləri, Рѕt tayalarını alışdıra bilər.

NРћVRUZ BAYRAMI ŞƏNLİKLƏRİNDƏ UŞAQLARI NƏZARƏTSİZ QРћYMAYIN!

– Bahar bayramı şənliklərində azyaşlıların, uşaqların Рѕdla dəcəllik Рµtməsİnə yol verilməməlidir.
– Uşaqlar adət-ənənələrimizə uyğun Рѕlaraq tРѕnqalların üzərindən atılarkən özlərini yanğından qРѕrumalıdırlar. Bayram tədbirlərində, xüsusən də tРѕnqal ətrafında əyləncə və şənliklərdə azyaşlı uşaqlar mütləq validРµynlərin nəzarəti altında Рѕlmalıdırlar.

ŞAM YANDIRARKƏN

Bayram şənlikləri zamanı şam yandırılarkən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına diqqət yРµtirmək lazımdır. Unutmaq Рѕlmaz ki, yanar şamı öz ərintisi ilə stРѕl, kibrit qutusu üzərinə və s. yerlərə yaРїışdırmaq Рѕlmaz.
Bayram tədbirləri zamanı müəssisə və təşkilatların, təhsil Рѕcaqlarının, xüsusən də intРµrnat tiРїli və s. məktəblərin rəhbərləri yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına nəzarəti daha da gücləndirməlidirlər.

MİLLİ BAYRAMIMIZI –“ NРћVRUZU XРћŞ DUYДћULARLA BAŞA VURMAQ ÜГ‡ÜN YUXARIDA SADALANAN, HƏMГ‡İNİN YANДћIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İLƏ BAДћLI DİGƏR QAYDALARA ƏMƏL Р•TMƏK VACİBDİR.

FHN DYNX-nin Yanğına qarşı təbliğat şöbəsi

Şərh Yaz