Yaddas kitabcasi

Arizim (Bu təbrikə bütün əzizlərin qoşulur)

15 yaşındasan, duyuruq qürur,
İstəyin ürəyə, gözə axan nur.
Г‡alış, örnək olan gözəl həyat qur,
Ömrünü bəxtəvər yaşa, Arizim!
Arizim  (Bu təbrikə bütün əzizlərin qoşulur)

15 yaşındasan, duyuruq qürur,
İstəyin ürəyə, gözə axan nur.
Г‡alış, örnək olan gözəl həyat qur,
Ömrünü bəxtəvər yaşa, Arizim!
Arizim  (Bu təbrikə bütün əzizlərin qoşulur)
Sadiq ol Vətənə, obaya, elə,
Sınaqlı ömür-gün öndədir hələ.
Uşaq deyilsən ki, sən bundan belə,
İş tut ki, gələsən xoşa, Arizim!

Bayram duyğuluyuq əziz gününlə,
Yamandan uzaq ol, yaxşını dinlə.
Sağlam, gülə-gülə, məhəbbətinlə,
Daim yaşayasan qoşa, Arizim!
Şərqiyyə Balacanlı

Şərh Yaz