Click here to move

86 saylı İsmayıllı Seçki Dairəsi üzrə seçki məntəqələrinin dislokasiyası

86 saylı İsmayıllı Seçki Dairəsi üzrə seçki məntəqələrinin dislokasiyası
Seçki məntəqəsinin nömrəsi və adı
Seçki məntəqəsinin yerləşdiyi yer (ünvan) Seçki məntəqəsinin hüdudları və telefon nömrəsi

1 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhər 3 saylı tam orta məktəb, N.Behdiyev küçəsi, 17
M.Ə.Sabir, N.Behdiyev, Füzuli, Ü.Hacıbəyov küçələri Tel: 285-38-40
2 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 42, şəhər 1 saylı tam orta məktəb
Ə.Cəfər, H.Əliyev prospekti (bir hissəsi), İ.Həsənov, M.Orucov, N.Səmədov, S.Vurğun, Ş.Ağayev, H.Z.Tağıyev küçələri Tel: 285-12-07
3 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhər Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin binası A.Aslanov küçəsi, 26 A.Aslanov, Babək, Q.Məmmədov, K.Məmmədov, M.F.Axundov, N.Abdullayev, Q.Aslanov,
R.Bəşirov küçələri Tel: 28-5-59-47
4 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhər 2 saylı tam orta məktəb, N.Nərimanov küçəsi, 2 28 May, V.Mirzəyev, M.Müşfiq, M.P.Vaqif, N.Nərimanov, Təbriz, H.Əliyev prospektinin bir hissəsi, H.Zərdabi, Cavanşir, Ə.Vahid, küçələri Tel:285-45-06
5 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhər 5 saylı tam orta məktəb, S. Mehdiyev küçəsi, 1 A.Mədətov, Babadağ, Q.Əsədov, İ.Bünyatov, K.Qasımov, K.Əhmədov, Koroğlu, M.Abbasov, N.Səmədov, N.Şalbuzov, R.Behbudov, R.Bədəlov, R.Salmanov, R.Hacıyev, S.Mehdiyev, Mircəlal Paşayev, Г‡.Bağırov, Ş.Seyfəliyev, Şəhriyar, Həcər, Г‡.Əmralıyev, Ə.Hüseynov küçələri Tel: 285-12-06
6 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi 10 saylı Yol İstismarı İdarəsi, Ərəstun Mahmudov küçəsi, 2 A.Şaiq, Q.Nəbi, Ə.Mahmudov, Z.Mirzəyev, M.Orucov, M.Əsədov, Natəvan, Niyal, S.Əsgərova, R.Rza, T.İsmayılov, Ş.Qurbanov, R.Teyyubzadə, T.Bəkirov, V.Osmanov, İ.Məmmədov, S.Süleymanov, T.Hüseynov, V.Əliyarov, İ.Kazımov, C.Fərəcov, N.Bağırov, E.Dünyamalıyev, R.Atakişiyev, F.Feyzullayev, V.Səlimov, A.Məmmədov küçələri Tel: 285-70-10
7 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhəri, (köhnə Mican kəndi) kənd icra nümayəndəliyinin binası İsmayıllı şəhəri, (köhnə Mican kəndinin aşağı hissəsi, Qəzli kəndi) Tel: 285-32-68
8 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhəri, (köhnə Mican kəndi) kənd klubu binası İsmayıllı şəhəri (köhnə İsmayıllı kəndinin Yuxarıbaş hissəsi) Tel:285-52-44
9 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhəri ( köhnə İsmayıllı kəndi) 6 saylı orta məktəb İsmayıllı şəhəri (köhnə İsmayıllı kəndinin Aşağıbaş hissəsi) Tel:285-13-36

10 saylı Basqal qəsəbə seçki məntəqəsi Basqal qəsəbə tam orta məktəbinin binası Basqal qəsəbəsi Tel: 28-76-2-91
11 saylı Xankəndi kənd seçki məntəqəsi Xankəndi kənd tam orta məktəbinin binası Xankəndi, Kürdüvan, Zeyvə kəndləri
Tel: 28-76-3-63
12 saylı Sulut kənd seçki məntəqəsi Sulut kənd tam orta məktəbinin binası Sulut, Kələzeyvə, Sərsurə kəndləri
Tel:28-4-90-27
13 saylı Qıçatan kənd seçki məntəqəsi Qıçatan kənd ibtidai məktəbinin binası Qıçatan kəndi Tel: 28-76-6-32
14 saylı Tağlabiyan kənd seçki məntəqəsi Tağlabiyan kənd ümumi orta məktəbinin binası Tağlabiyan, Kəlfərəc kəndləri
Tel: 28-49-1-59
15 saylı Mücü kənd seçki məntəqəsi Mücü kənd ümumi orta məktəbinin binası Mücü kəndi Tel: 28- 49-7-18
16 saylı Zərnava kənd seçki məntəqəsi Zərnava kənd tam orta məktəbinin binası Zərnava kəndi
Tel: 28-49-3-14
17 saylı Aşağı Zərnava kənd seçki məntəqəsi Aşağı Zərnava kənd ümumi orta məktəbinin binası Aşağı Zərnava kəndi Tel: 28-74-1-87
18 saylı Lahıc qəsəbə seçki məntəqəsi Lahıc qəsəbə tam orta məktəbinin binası Lahıc qəsəbəsi Tel: 28-77-2-19
19 saylı Əhən kənd seçki məntəqəsi Əhən kənd ümumi orta məktəbinin binası Əhən, Ximran, Qoydan, Dvoryan
kəndləri Tel: 28-77-5-70
20 saylı Г‡andahar kənd seçki məntəqəsi Г‡andahar kənd ibtidai məktəbinin binası Г‡andahar, Həftəsov, Zarat kəndləri
Tel: 28-49-2-32
21 saylı Brovdal kənd seçki məntəqəsi Brovdal kənd ümumi orta məktəbinin binası Brovdal kəndi; Tel: 28-49-2-75
22 saylı Müdri kənd seçki məntəqəsi Müdri kənd tam orta məktəbinin binası Müdri, Vaşa, Müdrisə, Pirəqanım, Nanıc kəndləri Tel: 28-49-2-93
23 saylı Cülyan kənd seçki məntəqəsi Yuxarı Cülyan kənd ümumi orta məktəbinin binası Yuxarı Cülyan, Mulux, Daxar kəndləri
Tel: 28-83-1-01
24 saylı Tircan kənd seçki məntəqəsi Tircan kənd tam orta məktəbinin binası Tircan, Maçaxı kəndləri Tel: 28-44-2-54
25 saylı Bizlan kənd seçki məntəqəsi Bizlan kənd ümumi orta məktəbinin binası Bizlan, Zərgəran kəndləri Tel: 28-76-5-28
26 saylı Keyvəndi kənd seçki məntəqəsi Keyvəndi kənd tam orta məktəbinin binası Keyvəndi, Minkə kəndləri Tel: 28-41-2-62
27 saylı Şəbyan kənd seçki məntəqəsi Şəbyan kənd əsas məktəbinin binası Şəbyan, Bilistan, Bəhliyan kəndləri
Tel: 28-41-2-29
28 saylı Pirəbilqasım kənd seçki məntəqəsi Pirəbilqasım kənd ibtidai məktəbinin binası Pirəbilqasım kəndi Tel: 28-41-2-48
29 saylı Qoşakənd kənd seçki məntəqəsi Qoşakənd kənd tam orta məktəbinin binası Qoşakənd, Tubukənd, Gənzə kəndləri
Tel: 28-79-3-24
30 saylı Təzəkənd kənd seçki məntəqəsi Təzəkənd kənd tam orta məktəbinin binası Təzəkənd kəndi Tel: 28- 72-2-17
31 saylı Yeniyol kənd seçki məntəqəsi Yeniyol kənd tam orta məktəbinin binası Yeniyol, Qərsələ, II Yeniyol kəndləri
Tel: 28-72-1-16
32 saylı Gəndov kənd seçki məntəqəsi Gəndov kənd ümumi orta məktəbinin binası Gəndov, Köhnədaxar kəndləri
Tel: 28- 5-61-07
33 saylı Qaraqaya kənd seçki məntəqəsi Qaraqaya kənd ümumi orta məktəbinin binası Qaraqaya kəndi Tel: 28- 49-2-89
34 saylı Diyallı kənd seçki məntəqəsi Diyallı kənd tam orta məktəbinin binası Diyallı, Güyüm, Sədyan kəndləri
Tel : 28-5-12-81
35 saylı Talıstan kənd seçki məntəqəsi Talıstan kənd tam orta məktəbinin binası Talıstan kəndi Tel: 28-91-5-00
36 saylı İvanovka kənd seçki məntəqəsi İvanovka kənd mədəniyyət evi İvanovka kəndinin bir hissəsi Tel: 28-97-2-81
37 saylı İvanovka kənd seçki məntəqəsi İvanovka kənd tam orta məktəbinin binası İvanovka (ikinci hissəsi) və
Külüllü kəndləri Tel: 28-94-66-1-07
38 saylı Qalagah kənd seçki məntəqəsi Qalagah kənd tam orta məktəbinin binası Qalagah kəndi Tel: 28-71-2-14
39 saylı Soltankənd kənd seçki məntəqəsi Soltankənd kənd tam orta məktəbinin binası Soltankənd kəndi Tel: 28-71-1-18
40 saylı Sumağallı kənd seçki məntəqəsi Sumağallı kənd tam orta məktəbinin binası Sumağallı kəndi Tel: 28-70-2-17
41 saylı Uştal kənd seçki məntəqəsi Uştal kənd tam orta məktəbinin binası Uştal kəndi Tel: 28-71-2-29
42 saylı İstisu kənd seçki məntəqəsi İstisu kənd tam orta məktəbinin binası Г‡ayqovuşan, İstisu kəndləri
Tel: 28-98-4-06
43 saylı Qalacıq kənd seçki məntəqəsi Qalacıq kənd tam orta məktəbinin binası Qalacıq kəndi Tel: 28-98-2-47
44 saylı Buynuz kənd seçki məntəqəsi Buynuz kənd tam orta məktəbinin binası Buynuz kəndi Tel: 28-70-2-98
45 saylı Topçu kənd seçki məntəqəsi Topçu kənd tam orta məktəbinin binası Topçu, Şirvanmeşə kəndləri
Tel: 28- 90-2-52
46 saylı Qurbanəfəndi kənd seçki məntəqəsi Qurbanəfəndi kənd tam orta məktəbinin binası Qurbanəfəndi kəndi Tel: 28-33-2-35
47 saylı Xanagah kənd seçki məntəqəsi Xanagah kənd ümumi orta məktəbinin binası Xanagah kəndi Tel: 28- 73-3-05
48 saylı Quşencə kənd seçki məntəqəsi Quşencə kənd bələdiyyəsinin binası Quşencə kəndi Tel: 28-92-1-5-55
49 saylı Balik kənd seçki məntəqəsi Balik kənd ümumi orta məktəbinin binası Balik, Enişdibi
kəndləri; Tel: 28-92-4-13
50 saylı Ruşan kənd seçki məntəqəsi Ruşan kənd tam orta məktəbinin binası Ruşan kəndi Tel: 28-78-2-39
51 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi (Köhnə Mican kəndi) 7 saylı tam orta məktəbinin binası İsmayıllı şəhəri (köhnə Mican kəndi)
Tel: 28- 5-40-48
52 saylı Cülyan kənd seçki məntəqəsi Cülyan kənd tam orta məktəbinin binası Cülyan kəndi Tel: 28-96-2-12
53 saylı Qalınçaq kənd seçki məntəqəsi Qalınçaq kənd tam orta məktəbinin binası Qalınçaq kəndi Tel: 28-93-2-25
54 saylı Vəng kənd seçki məntəqəsi Vəng kənd ümumi orta məktəbinin binası Vəng kəndi Tel: 28-65-2-61
55 saylı Hacıhətəmli kənd seçki məntəqəsi Hacıhətəmli kənd tam orta məktəbinin binası Hacıhətəmli kəndi Tel: 28-43-2-68
56 saylı
Kürdeldarbəyli kənd seçki məntəqəsi Kürdeldarbəyli kənd tam orta məktəbinin binası Kürdeldarbəyli kəndi Tel: 28-42-2-86
57 saylı Gideyli kənd seçki məntəqəsi Gideyli kənd ümumi orta məktəbinin binası Gideyli kəndi Tel: 28-42-2-02
58 saylı Mollaisaqlı kənd seçki məntəqəsi Mollaisaqlı kənd tam orta məktəbinin binası Mollaisaqlı kəndi Tel: 28-32-2-71
59 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhəri, Nizami küçəsi 32, Olimpiya-İdman Kompleksinin binası H.Əliyev prospekti (bir hissəsi), A.Səhhət,
M.Hüseyn, Məhsəti, Nizami, Xaqani, S.Ə.Şirvani, C.Məmmədquluzadə, M.İbrahimov küçələri
Tel: 28-5-10-65
60 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhəri , Ə.Ələkbərzadə k.34, İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzinin binası İsmayıllı şəhəri (köhnə İsmayıllı kəndinin Aşağıbaş hissəsi);
Tel: 28-5-30-89
61 saylı Zoğallıq kənd seçki məntəqəsi Quşencə kənd tam orta məktəbinin binası Zoğallıq kəndi Tel: 28-92-3-69
62 saylı Göytəpə kənd seçki məntəqəsi Göytəpə kənd ümumi orta məktəbinin binası Göytəpə kəni
Tel:28-97-2-56
63 saylı Ağbulaq kənd seçki məntəqəsi Ağbulaq kənd ümumi orta məktəbinin binası Ağbulaq kəndi Tel: 28-79-2-21
64 saylı Ərəgit kənd seçki məntəqəsi Lahıc qəsəbə tam orta məktəbinin binası Ərəgit, Namazgah, Kənəə, Bağəli kəndləri
Tel: 28-77-5-52
65 saylı Uştalqışlaq kənd seçki məntəqəsi Uştalqışlaq kənd tam orta məktəbinin binası Uştalqışlaq kəndi Tel: 28-95-3-28
66 saylı İsmayıllı şəhər seçki məntəqəsi İsmayıllı şəhəri, Nizami küçəsi, 25, Regional Cüdo Mərkəzinin binası Niyal, V.L.Osmanov, R.Atakişiyev, Natəvan, T.İsmayılov, M.Əsədov, S.Əsgərova, E.Dünyamalıyev, T.Bəkirov, T.Hüseynov, F.Feyzullayev, V.Əliyarov, İ.Kazımov, C.Fərəcov, N.Bağırov, V.Osmanov, Ə.Ələkbərzadə küçələri; Tel: 28-5-17-19
67 saylı Sərdahar kənd
seçki məntəqəsi Sərdahar kənd ümumi orta məktəbinin binası Sərdahar və Müşgəmir kəndləri
Tel: 28-83-1-40

68 saylı Г‡əmənli kənd seçki məntəqəsi
Г‡əmənli kənd baytarlıq məntəqəsinin binası Г‡əmənli kəndi
Tel: 050-678-38-50
69 saylı Mücühəftəran kənd seçki məntəqəsi
Mücühəftəran kənd tam orta məktəbinin binası Mücühəftəran kəndi
Tel: 28 –“ 93-1-40

Ə.Məhərrəmov,
86 saylı İsmayıllı Dairə Seçki Komissiyasının sədri

Şərh Yaz