Fəsillər

Fəsillər insanın ömrünə bənzər,
Yazda qönçələnər, yayda gül açar.
Payız xəzanında üşüyən vücud,
Qışda buz bağlamış məzardan qaçar.
Fəsillər
Fəsillər insanın özünə bənzər,
Baharı şənlənər ərköyün qıztək.
Yayı müdrikliyə bir addım gələr,
Г‡arəsiz dayanar hərdən payıztək.

Fəsillər dünyanın gözünə bənzər,
Biri ağlayanda, o biri gülər.
Bir ildə görünən insan ömrünü,
Dərk edən sevinə-sevinə ölər.

Fəsillər Tanrının izinə bənzər,
Uşaqkən verdiyin, qocaykən alar.
Bu dünya evindən həssas olan kəs,
Küsüb əbədilik cənnətdə qalar…
Şəhla Ramazanqızı

Şərh Yaz