Day: Mart 21, 2016

Təşəkkür məktubu

Georgiy Pryaxin Dövlət müşaviri Kamal Abdullayevə təşəkkür məktubu göndərib“Художественнаya литература” nəşriyyatının baş redaktoru, professor Georgiy Pryaxin Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm...