Month: İyun 2012

Musa Yaqub-75

Daim bu ruhda qal, şairBəşəriyyətin həmişə yaxşı sözə ehtiyacı olub və poeziya bu məsuliyyətli missiyanı həmişə öz üzərinə götürüb. Poeziya...

Ekoloji bilik yarışı

“Təbiətin ölkəmizə bəxş etdiyi zəngin sərvətlərə xüsusi qayğı ilə yanaşmaq, belə misilsiz xəzinələri bəşəriyyətin gələcəyi naminə qorumaq üzərimizə düşən başlıca...